joga somatyczna

JOGA SOMATYCZNA

Od pewnego czasu na Zachodzie funkcjonuje termin Joga Somatyczna. Według słownika PWN „soma” to ta część człowieka, którą nie jest psyche – duszą, czyli są to wszystkie komórki. A synonimem przymiotnika somatyczny jest – fizyczny, cielesny, związany z ciałem. Angielski termin Joga Somatyczna określa ćwiczenia fizyczne będące terapią nie tylko dla naszego ciała, ale głównie sposobem na odświeżenie systemu, za pomocą którego mózg zawiaduje mięśniami. Powoduje transformację połączeń między mózgiem a mięśniami.

W Jodze Somatycznej wszystkie ruchy wykonuje się bardzo powoli i świadomie, a drogą, aby odwrócić nasze stare zwyczajowe wzorce trzymania stresu w ciele jest właśnie wewnętrzna uważność ruchu. Następuje wówczas integracja ciała i umysłu.

Ten system pracy z ciałem jest niezwykle subtelny, ale bardzo efektywny. W czasie sesji wykonujemy serię łatwych, powolnych i delikatnych ruchów. Mogą one być samodzielnym ćwiczeniem bądź dopełnieniem innych, bardziej intensywnych ćwiczeń fizycznych.

Dzięki tym łagodnym ruchom osoby z problemami fizycznymi mogą odzyskać kontrolę nad mięśniami. Bywa, że nasze mięśnie są chronicznie napięte lub ich elastyczność jest znacznie ograniczona z powodu wad rozwojowych, niewłaściwego trybu życia czy urazów fizycznych lub emocjonalnych. Małe, powolne i łagodne ruchy, które wykonuje się w czasie Jogi Somatycznej stymulują tą część mózgu, która powoduje rozluźnienie mięśni i w ten sposób stopniowo zmieniamy reakcję organizmu na stres i ból mięśni, zmieniamy wzorce zapisane w podświadomości.

Kiedy w łagodny sposób ruszamy ciałem aktywizujemy tą część kory mózgowej, w której powstają impulsy nerwowe inicjujące wolicjonalną aktywność mięśniową. Wielokrotne powtarzanie tych ruchów kształtuje nowe podświadome wzorce i utrwala je w mózgu.

Wszystkie ruchy powinny być dostosowane do aktualnych możliwości ćwiczącego. A ćwiczący zamiast wyczekiwać efektu końcowego, przyjmują postawę badacza i odkrywcy, i skupiają się na odkrywaniu własnych ograniczeń i możliwości.

Początki tego stylu sięgają lat 70 ubiegłego wieku, kiedy Thomas Hanna na podstawie metody Moshe Feldenkraisa stworzył metodę Somatic. Wkrótce potem w Novato (Kalifornia) powstał Institute for Somatic Research and Training. Obecnie zajęcia prowadzone tą metodą odbywają się w wielu krajach świata.

Zalety Jogi Somatycznej to poprawa mobilności, siły mięśni i całej postawy. A także redukcja bólów nerwowo-mięśniowych i objawów związanych z przewlekłym napięciem mięśni takimi jak bóle głowy, zamrożony bark, trudności w oddychaniu.

Wszystkie delikatne ćwiczenia  są z natury bezpieczne i naturalne. Nie tworzą ryzyka kontuzji. Przez całą sesję Jogi Somatycznej należy koncentrować się na subtelnych informacjach płynących z ciała. Jeżeli ćwiczący czuje jakiekolwiek ograniczenia, ból czy dyskomfort – od razu powinien odpuścić, zrobić przerwę i przyjrzeć się dokładnie wrażeniom płynącym z ciała.  Nie wolno dopuścić do dużego wysiłku, zmęczenia czy bólu. Należy respektować własne ograniczenia.

Wszystkie ćwiczenia najlepiej wykonywać z zamkniętymi oczami, koncentrując się na wrażeniach w ciele. Jeżeli oczy są otwarte można nie zauważyć subtelnych wrażeń płynących z ciała. Łagodna Joga Somatyczna to proces re-edukacji nerwowo-mięśniowej, który doskonali świadomość ciała od wewnątrz na zewnątrz. Ćwiczenia te często wykonuje się przy łagodnej muzyce i przy rozproszonym świetle, co dostarcza dodatkowego uspokajającego efektu i ułatwia odbieranie wewnętrznych wrażeń. (KBB)

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy na konsultacje do gabinetu lub udziału w turnusie terapeutycznym