Medycyna Chińska

Medycyna chińska jest oparta na holistycznym modelu świata i człowieka.
W medycynie chińskiej nie znajduje się i nie leczy konkretnej choroby, lecz zawsze
 traktuje człowieka całościowo, zaś wybór leczenia opiera się na obserwacji i badaniu: języka, oczu, cery, brzmienia głosu, zmian tętna, bierze się jednocześnie pod uwagą środowisko, w jakim żyje, klimat itp. Według tradycyjnej medycyny chińskiej w organizmie człowieka, a także zwierząt, roślin krąży energia życiowa zwana – Chi. Ten powiedzmy pierwiastek kosmiczny zawiera także materia nieożywiona, zjawiska przyrody, wszystko, co jest na ziemi i niebie.

Wracając do człowieka: każdy narząd, każda komórka ma swoją energię Chi, jednocześnie Chi łączy każdą z tych części naszego ciała i napędza cały organizm. Suma Chi w każdej cząstce naszego ciała sumuje się – im jej więcej w poszczególnych częściach – tym więcej cały organizm ma siły życiowej.
W skrócie, Chi to energia życia, kierująca wszystkimi jego procesami. Chi krąży w ciele człowieka określonymi drogami – meridianami. Spokojny prawidłowy przepływ chi oznacza zdrowie fizyczne i psychiczne. Gdy przepływ jest zaburzony lub ustaje – człowiek choruje. Chi składa się z dwóch energii – jednocześnie przeciwstawnych i uzupełniających – Jin i Jang. Energie te nie mogą bez siebie istnieć i są tak samo potrzebne do życia. Natomiast, aby być zdrowym – muszą być w równowadze.

Celem Medycyny Chińskiej jest: zasilanie organizmu w Chi, regulowanie i harmonizowanie jej przepływu oraz zachowanie odpowiednich równowagi między Jin i Jang. Zapraszamy do naszego Ośrodka Terapii Naturalnej na wypoczynek i terapie, połączonym z zabiegami i ćwiczeniami uzupełniającymi Chi, równoważącymi Jin i Jang. Zdobędziecie Państwo wiedze co zrobić, aby stan równowagi utrzymać.

Korzenie chińskiej medycyny.
Medycyna i leczenie zawsze odgrywały ważną rolę w rozwoju ludzkości. Zanim w XIX wieku narodziła się medycyna zachodnia, praktycznie każda cywilizacja na świecie leczyła choroby przy pomocy ziół oraz roślin. Wraz z rozwojem nowoczesnej nauki i techniki niektóre ze starych, tradycyjnych leków całkowicie zanikły, inne zaś zmieniały swój skład. Są jednak także i takie, które zachowały dawną recepturę. Tradycyjna 
medycyna chińska powstała tysiące lat temu. W dzisiejszych czasach praktykuje się ją na całym świecie. „Chińskie zioła” nie pochodzą tylko z Chin – są z całego świata; cynamon z Wietnamu, kardamon z Indii, a nawet amerykański żeń-szeń z Wisconsin. 

Tradycyjna Medycyna Chińska wśród etnicznych mniejszości Chin.
Tradycyjna medycyna Chin składa się z trzech różnych aspektów: tradycyjnej medycyny chińskiej, medycyny państwowej oraz medycyny ludowej. Jako wielonarodowy kraj, państwo chińskie składa się z grupy etnicznej Han oraz 55-ciu mniejszości. To właśnie one zgromadziły bogaty zasób wiedzy medycznej oraz praktycznych doświadczeń zdobytych w ciągu setek lat. Medycyna tradycyjna jest kluczowym elementem bogatej kultury etnicznej Chin. Medycyna etniczna jest przejawem mądrości ludzi oraz wynikiem doświadczeń nabytych podczas długiego zmagania się chińskich mniejszości z chorobami i śmiercią. Jest głęboko zakorzeniona w życiu kulturalnym, religijnym i społecznym poszczególnych grup etnicznych. Dobrym przykładem są mieszkańcy Tybetu, którzy od niezliczonej liczby pokoleń żyją na wysoko położonym płaskowyżu Qinghai-Tybet. Jest to niegościnny rejon z niewystarczającą ilością tlenu i silnym promieniowaniem słonecznym. W wyniku bytowania w tak trudnych warunkach wśród Tybetańczyków powszechne są takie dolegliwości jak choroba wysokościowa, nadciśnienie, udary, zespół sercowo-płucny, reumatyzm oraz choroby wątroby i przewodu pokarmowego. Z tego powodu tybetańska medycyna rozwinęła metody, dzięki którym mieszkańcy mogą radzić sobie z tymi schorzeniami. Mongolskie praktyki nastawiania kości oraz terapii poprzez wypalanie, także osiągnęły wysoki stopień rozwoju wśród mongolskich lekarzy.
Tradycyjna 
medycyna chińska to niepołączony system medyczny, lecz termin ogólny, obejmujący wiele różnych sposobów leczenia, stosowanych wśród mniejszości etnicznych, z których każda różni się pod względem kultury oraz stylu życia. Tradycyjne systemy medyczne różnych mniejszości znajdują się w pewnym stopniu pod wpływem kultury Han i jej medycyny tradycyjnej. Mimo to, chińskie mniejszości w przeciągu swojej historii także rozwinęły bliskie relacje z sąsiednimi krajami i regionami, które umożliwiły wymianę poglądów dotyczących sposobów leczenia.
W taki oto sposób medycyna tybetańska wchłonęła najbardziej istotne elementy wiedzy medycznej oraz praktyki z Indii, Nepalu i Sri Lanki. Medycyna mongolska przejęła podstawowe teorie tybetańskiej i łączy je z rodzimymi tradycjami. W kwestii nazewnictwa i recept jest do niej bardzo podobna. Natomiast Miao, Zhuang, Yao, Yi, Dong, Tujia i Li są pod głębokim wpływem kultury Han.

Tradycyjna Medycyna Chińska i Medycyna Zachodnia.

Zachodnia medycyna tworzy swoje prawa badając martwych. Tradycyjna medycyna chińska jest kliniczna i zawsze za przedmiot swoich badań bierze żywych ludzi. Przez tysiące lat gromadziła wiedzę zdobytą podczas leczenia niezliczonej liczby żyjących pacjentów. Dlatego też zachodnia i chińska medycyna mogą być postrzegane, jako kompletnie różne pod względem ich filozoficznego pochodzenia.
Leki zazwyczaj używane przez zachodnich lekarzy są chemicznie oczyszczonymi substancjami, są zatem czystymi monomerami. Nadmiernie Oczyszczone i przetworzone jedzenie jest szkodliwe, a oczyszczony lek chemiczny trujący. Zachodnie leki szybko przynoszą efekt, ale zwykle wywołują też efekty uboczne. Natomiast dla medycyny chińskiej typowe jest użycie dwóch lub więcej składników, aby zmaksymalizować łączny efekt, także dawki są niewielkie, co umożliwia wspólne działanie różnym składnikom w celu zwiększenia efektywności leczenia oraz zmniejszenia ryzyka zatrucia. Tradycyjna 
medycyna chińska działa, więc w sposób wielokierunkowy. Ma ona na celu zapobieganie pojawianiu się chorób, podczas gdy zachodnia medycyna leczy pacjentów, którzy są już chorzy. Tradycyjna chińska medycyna wyznaje zasadę, że leki i pożywienie pochodzą z tego samego źródła, podczas gdy zachodnia medycyna wyraźnie oddziela leki od jedzenia. Chińska medycyna wierzy, że choroba bierze się z braku równowagi w ciele, a zachodnia medycyna rozpoznaje jedynie wskaźniki fizjologiczne, biochemiczne i patologiczne.
Tradycyjna 
chińska medycyna popiera ideę „zjednoczenia człowieka z naturą”, podkreślając życiową harmonię pomiędzy nimi. Tradycyjna medycyna Chin reprezentuje całkowicie różne podejście, od powszechnego na zachodzie przekonania, że człowiek może dostosowywać naturę do swoich potrzeb.

Współcześnie system ten ma zastosowanie w zapobieganiu powstawania chorób, terapii wszystkich przewlekłych w tym tak zwanych nieuleczalnych chorób. W terapii chorób nowotworowych, bezpłodności, skórnych, autoimmunologicznych. Najczęściej jest stosowana w niżej wymienionych problemach.

Bezpłodności Zaparciach i biegunce
Alergii i astmie Uzależnieniach od narkotyków i papierosów
Artretyzmie i bólach stawów Rwie kulszowej
Problemach z nerkami i pęcherzem moczowym Zaburzeniach ginekologicznych
Problemach seksualnych Bólach karku/sztywności
Bólach barków Porażeniu i otępieniu
Stresie i napięciu Zaburzeniach pracy serca
Problemach ze wzrokiem Bólach kolan
Niepokoju i depresji Bólach głowy i migrenach
Bólach pleców Zawrotach głowy
Chorobach dziecięcych Przeziębieniach i grypie
Osłabieniu układu odpornościowego Napięciach przedmiesiączkowe (PMS)
Kaszlu i zapaleniu oskrzeli Chęci utrzymania zdrowi

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy na konsultacje do gabinetu lub udziału w turnusie terapeutycznym