Medycyna Wschodu a Medycyna Zachodu

Mimo szybkiego rozwoju medycyny, człowiek nadal choruje. Medycyna sama nie jest w stanie poradzić sobie z wieloma przewlekłymi chorobami jak astma, cukrzyca, alergie, choroby serca, nowotwory.

Wraz z długą tradycją medycyny ziołowej i akupunktury, chińska medycyna naturalna stara się zgłębiać wiedzę dotyczącą zachowania zdrowia. Koncentruje się na pytaniach jaki styl życia jest korzystny dla człowieka. Bezpośrednio odnosi się to do sposobu odżywiania, odpowiedniej ilości snu, ćwiczeń, życia seksualnego. Obecnie przeprowadzone badania w tej dziedzinie potwierdzają rzeczy, które były znane w Chinach od tysięcy lat. Jeśli chodzi np. o dietę, to podkreśla się znaczenie spożywania warzyw podczas każdego posiłku, jedzenia małych ilości mięsa, picia dużej ilości herbaty, czy chociażby regularnego, ale w niewielkich ilościach, picia alkoholu.

Współczesna medycyna zachodnia rozwija się dzięki rewolucji naukowej, jaka miała miejsce w XVII wieku. Charakteryzuje się tym, że postrzega człowieka w oderwaniu od natury, umysł w oderwaniu od ciała, a cały organizm podobny jest do maszyny zbudowanej z różnych części. Całym ludzkim mechanizmem zarządza prawo mechaniki, natomiast rolą lekarza jest usunięcie, transplantacja lub naprawa zepsutych części. Każda z chorób ma określoną przyczynę, która powinna być usunięta. W wyniku takiego podejścia Zachodnia medycyna ma największy zasób środków farmakologicznych zdolnych do zabicia każdego organizmu oraz najbardziej precyzyjne metody operacyjne na świecie.

Przeciwieństwem Zachodniej medycyny jest medycyna Wschodu, która od kilku tysięcy lat rozwija się poprzez obserwację natury. Azjatycka filozofia postrzega rzeczywistość jako niezależną całość. Zamiast ograniczać rzeczywistość do tego, co jest materialne, filozofowie wschodu uznają niezależność umysłu i ciała, nielinearną naturę czasu i przestrzeni, wzajemne powiązanie między ludźmi, a naturą. Wierzą, że my jesteśmy naturą. Anatomia – nauka o budowie ludzkiego ciała, odwołuje się do fizjologii, nauki o działaniu ludzkiego organizmu. W ten sposób Chińczycy sformułowali system, w którym model zmian w naturze jest zgodny z modelem zmian, jaki rządzi ludzkim organizmem, którego działanie jest rozpatrywane z holograficznej perspektywy, a każda część organizmu odzwierciedla całość. W naszym organizmie zachodzą nieustanne zmiany i chcąc, aby całość działała harmonijnie, każdy element musi zachowywać równowagę. Ponadto rola lekarza w Chinach przypomina pracę ogrodnika, który śledzi zmiany, jakie nastąpiły w organizmie, diagnozuje, gdzie nastąpiło zachwianie równowagi, aby w końcu przywrócić równowagę całego ciała. Dzięki takiemu podejściu, Orientalna medycyna ma najwyżej rozwiniętą na świecie metodę zapobiegania i leczenia chronicznych chorób.

Zachodnia medycyna, zamiast polegać na subiektywnej diagnozie lekarza, woli rozwijać coraz to bardziej zaawansowane technologicznie laboratoria, testujące nowe wynalazki. Dzięki temu w leczeniu stosowane są między innymi promienie rentgenowskie i ultradźwięki. Medycyna Wschodu natomiast, bardziej ufająca ludzkim zdolnościom i zmysłom, kładzie nacisk na jeszcze większy rozwój zmysłów i umiejętności lekarza.

Zanieczyszczenie wody i powietrza jest powszechnie dostrzegane i wyzwala wiele inicjatyw w celu przeciwdziałania im. My również możemy mieć wpływ na to, co jemy i gdzie mieszkamy, możemy produkować własną żywność, natomiast przestrzeń elektromagnetyczna jest bezlitośnie i bez umiaru eksploatowana. Mamy setki milionów źródeł energii elektromagnetycznej w postaci telefonów komórkowych, kuchenek mikrofalowych, bezprzewodowego Internetu itp. Może dojść do wyczerpania zdolności adaptacyjnych żywych organizmów, a wtedy ich program życiowy zacznie ulegać stopniowemu kasowaniu, podobnie jak zawartość dyskietki położonej na silnym magnesie. Następuje zagłuszanie wewnętrznych sygnałów sterujących wszystkimi procesami biologicznymi. Ograniczona zostaje zdolność do samoregulacji i spójności procesów biologicznych. Obecnie drastycznie maleje skuteczność różnego rodzaju metod terapeutycznych, w związku z tym żadna dieta nie zapewni nam 100% pewności osiągnięcia pełnego zdrowia.

Dr Robert O Young jest międzynarodowej sławy mikrobiologiem, autorem książek pt. „Cud pH”, „Chory i zmęczony”, czy ostatnio wydanych „Cud pH dla diabetyków” i „Cud pH w obniżaniu wagi ciała”. Jego odkrycia znane są pod nazwą Nowej Biologii. Zaprezentował nowy sposób patrzenia na zdrowie, którego fundamentem jest odkrycie, że to nie bakterie, jak dotąd błędnie sądzono, są źródłem chorób, ale nadmierne zakwaszenie naszego organizmu. Dr Young odkrył, że jeśli ciało zachowuje zdrową alkaliczną równowagę, to zarazki nie mają w naszym ciele punktu zaczepienia.

Pomyślmy o swym ciele jak o akwarium z rybkami. Wyobraźmy sobie, że komórki w naszym ciele to rybki pływające w płynach ustrojowych naszego ciała. Większość z nas zanieczyszcza to akwarium jedząc tanią żywność, paląc papierosy, przejadając się, naruszając w ten sposób delikatną równowagę zasadowych płynów w naszym organizmie. Przez złą dietę i styl życia każdego dnia do naszego ciała dostają się kwasy i toksyny, z którymi nasz organizm musi sobie poradzić. Jeśli poziom zakwaszenia zaczyna się pogłębiać, wpływa to destrukcyjnie na pracę każdej komórki i każdego organu w naszym ciele, zaczynając od bicia serca, a kończąc na funkcjonowaniu układu nerwowego. Cały metabolizm zależy od poziomu równowagi zasadowego środowiska naszego organizmu.

Zakwaszenie organizmu szkodzi naszemu zdrowiu, gdyż jest przyczyną wszelkich chorób i złego samopoczucia.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy na konsultacje do gabinetu lub udziału w turnusie terapeutycznym